Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Autor: Milan Janura, Zverejnené: 06.07.2011,